Zekerheid

Borgtocht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de borg, zich tegenover de andere partij, de schuldeiser, verbindt tot nakoming van een verbintenis, die een derde, de hoofdschuldenaar, tegenover de schuldeiser heeft of zal krijgen. Kern van de regeling is dat de borg zelf geen verweer kan…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Borgtocht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de borg, zich tegenover de andere partij, de schuldeiser, verbindt tot nakoming van een verbintenis, die een derde, de hoofdschuldenaar, tegenover de schuldeiser heeft of zal krijgen. Kern van de regeling is dat de borg zelf geen verweer kan…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Het pandrecht op vorderingen is te onderscheiden in (i) een openbaar pandrecht en (ii) een stil pandrecht. Van een openbaar pandrecht is sprake wanneer de debiteur van de vordering die in pand wordt gegeven mededeling wordt gedaan van het pandrecht. Bij een stil pandrecht wordt de debiteur…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Het pandrecht op vorderingen is te onderscheiden in (i) een openbaar pandrecht en (ii) een stil pandrecht. Van een openbaar pandrecht is sprake wanneer de debiteur van de vordering die in pand wordt gegeven mededeling wordt gedaan van het pandrecht. Bij een stil pandrecht wordt de debiteur…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Een "cessie" houdt in dat een crediteur zijn vordering op zijn debiteur overdraagt (cedeert) aan een derde. Hierdoor moet de debiteur niet meer betalen aan de crediteur maar aan die derde. De wet heeft formele vereisten gesteld aan de manier waarop zo’n vordering wordt overgedragen. De volgende…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Een "cessie" houdt in dat een crediteur zijn vordering op zijn debiteur overdraagt (cedeert) aan een derde. Hierdoor moet de debiteur niet meer betalen aan de crediteur maar aan die derde. De wet heeft formele vereisten gesteld aan de manier waarop zo’n vordering wordt overgedragen. De volgende…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW