Vennootschappen

Een vof kan worden opgericht door natuurlijke personen of door rechtspersonen. Rechtspersonen gebruiken een vof soms in het kader van een bijzonder project, zoals een groot bouwproject. Het enige wat nodig is voor de oprichting is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Men heeft voor de…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Overeenkomst m.b.t. uittreden van een vennoot uit een Vennootschap onder Firma. Direkt na betaling te downloaden.

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

De man/vrouw firma is een speciale vorm van de vennootschap onder firma. Het gaat hier om partners die samen een onderneming starten. Vereist is dat de vrouw (of omgekeerd: de man) reëel meewerkt en ondernemer is, dat wil zeggen: enig ondernemersrisico loopt. De regels zijn gelijk aan…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Een speciale vorm van de Vennootschap onder Firma is de Commanditaire Vennootschap (cv). Bij een cv wordt er onderscheid gemaakt tussen beherende vennoten die bevoegd zijn te handelen namens de vennootschap, en vennoten die slechts een financiële inbreng hebben. Deze laatste vennoten worden stille vennoten of commanditairen…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

De statuten van een stichting moeten in het Nederlands bij een notaris worden vastgelegd. In de statuten zet u zaken die niet (snel) zullen veranderen. Het achteraf wijzigen van de statuten kost namelijk geld. De statuten moeten de volgende onderdelen bevatten: de naam van de stichting de…

€10,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

De maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid. Er bestaat dus geen afgescheiden vermogen. De maatschap kan nooit eigenaar worden van een bepaald goed. Hetgeen in de maatschap wordt ingebracht is mede-eigendom van alle maten. De maten zijn onbeperkt aansprakelijk. Direkt na betaling te downloaden.

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Een dergelijke samenwerkingsvorm wordt meestal aangegaan op fiscale gronden. Direkt na betaling te downloaden.

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Een voorovereenkomst pleegt te worden opgemaakt ingeval met een of meer andere personen een NV of BV wordt opgericht. Betreft het één oprichter dan wordt een 'voorverklaring' opgesteld. De voorovereenkomst of voorverklaring is vooral van belang om vast te stellen vanaf welk tijdstip een onderneming in fiscaal…

€10,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

In deze akte wordt vastgelegd welke persoon c.q. personen bevoegd is /zijn om namens de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid rechtshandelingen te verrichten. Direkt na betaling te downloaden.

€8,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Akte houdende bekrachtiging rechtshandelingen door de vennootschap in wier naam rechtshandelingen voor de oprichting zijn verricht. Direkt na betaling te downloaden.

€8,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW