Strafrecht

U heeft een bekeuring gekregen van het CJIB. U bent het niet eens met de bekeuring. Daarom wilt u schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing. U kunt geen bezwaar maken tegen de administratiekosten. U moet een kopie van de beschikking (bekeuring) meesturen. In het bezwaarschrift moet duidelijk…

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Dit document bevat het klaagschrift dat de rechtstreeks belanghebbende kan indienen bij het gerechtshof, indien hem blijkt dat – al dan niet na een door hem gedane aangifte of klacht – (a) geen opsporingsonderzoek wordt ingesteld, (b) het opsporingsonderzoek niet uitmondt in een vervolging van de verdachte,…

€8,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

  Een verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis kan kracht worden bijgezet door een zekerheidstelling voor de nakoming van de voorwaarden die aan een schorsing van de voorlopige hechtenis kunnen worden verbonden. Die zekerheidstelling kan ook door een derde worden geboden, door de storting van een…

€8,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Bezwaarschrift tegen inbeslaggenomen radardetector. Direkt na betaling te downloaden.  

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Dit document een verzoek tot teruggave van het rijbewijs. Direkt na betaling te downloaden.

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW