Overdracht en levering

Deze overeenkomst voorziet in de overdracht van een contractuele rechtsverhouding door een der contractspartijen aan een derde. Partijen zijn A (de overdragende partij), B (de overnemende partij) en P (de overgaande partij) . De contractsoverneming vormt een driepartijenovereenkomst.. Direkt na betaling te downloaden.

€10,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Voor de overdracht en levering van een merkrecht is een schriftelijke akte tussen de oude en nieuwe merkhouder nodig. Zonder zo'n akte is de overdracht nietig. De overdracht tussen partijen komt onmiddellijk met het opmaken van de overdrachtsakte tot stand. Evenwel om de overdracht ook aan derden…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Een modellenrecht kan op iedere gangbare wijze - onder bijzondere of algemene titel - overgaan op een ander. Die ander verkrijgt na de overgang in plaats van de modelhouder een absoluut en uitsluitend recht op het merk en kan zelf alle daarbij behorende gebruiks- en exploitatierechten uitoefenen…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Degene die de onderneming heeft overgenomen, zal niet alleen eisen dat de vervreemder voorlopig geen soortgelijke activiteiten onder de oude handelsnaam start, maar zal als regel ook de overgenomen onderneming onder de oorspronkelijke handelsnaam willen voortzetten. Het ligt immers voor de hand dat hij gebruik wil blijven…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

De maker kan het auteursrecht op zijn werk overdragen aan een andere persoon of organisatie. Het auteursrecht kan - meestal tegen een vergoeding - geheel of gedeeltelijk worden overgedragen. Het is dus ook mogelijk om bijvoorbeeld alleen het auteursrecht over te dragen om een roman in boekvorm…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW