Informatie Technologie

Deze overeenkomst is bestemd voor de situatie waarin een kleine of een middelgrote onderneming als leverancier of als koper, een koopovereenkomst met betrekking tot computerapparatuur sluit. Koop is de overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt een zaak te geven en de andere partij om voor die…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Deze modelovereenkomst is bestemd voor de specifieke situatie waarin een kleine of middelgrote onderneming een IT-consultant inschakelt om haar te adviseren bij het maken van een keuze voor een bepaald (soort) IT-product. Uitgangspunt hierbij is dat de consultant een concrete opdracht aanvaardt op basis van de doelstellingen…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Dit overeenkomst is bestemd voor situaties waarin een kleine of middelgrote onderneming een IT-dienstverlener inschakelt om haar IT-diensten te verlenen. Er wordt ervan uitgegaan dat er ook een zogenoemde Service Level Agreement (‘SLA’) bestaat en dat de opdrachtgever in zekere zin economisch afhankelijk is van de continuïteit…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Een Service Level Agreement (SLA) behoort bij een IT-overeenkomst. 2Een SLA is een overeenkomst waarin de IT-dienstverlener en de afnemer nadere omschrijvingen, prestatie-indicatoren en kwaliteitseisen overeenkomen met betrekking tot IT-diensten. Daarnaast maken partijen in een SLA afspraken over de inhoud en frequentie van de rapportages ten aanzien…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Een hostingprovider is een aanbieder van webruimte, webdiensten en het onderhoud van bestanden voor websites in het bezit van individuelen of bedrijven, die zelf geen eigen webserver hebben. Direkt na betaling te downloaden.

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Niets is belangrijker dan een soepel verloop van al uw bedrijfsprocessen. Dat wilt u natuurlijk doen met een betrouwbare software partner, die ervoor zorgt dat uw bedrijfsprocessen volledig geautomatiseerd worden. Maar ook een partner die u snel terzijde staat als u hulp nodig heeft. Deze document is…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

1Dit document is bestemd voor een onderneming die een bepaalde automatiseringsbehoefte heeft en wenst dat één opdrachtnemer in die behoefte voorziet door middel van een door die opdrachtnemer gebruiksgereed op te leveren computersysteem. De turnkey overeenkomst vindt haar wortels in de bouw maar wordt ook in de…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Het betreft hier een overeenkomst voor onderhoud van standaard computerprogrammatuur (voor kleine en middelgrote bedrijven). Met standaard computerprogrammatuur wordt gedoeld op computerprogrammatuur die niet speciaal voor de afnemer wordt ontwikkeld, maar voor een ieder die de desbetreffende functionaliteit denkt te kunnen toepassen. Om de goede werking van…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Deze overeenkomst is bestemd om te worden gebruikt voor de licentieverlening met betrekking tot standaard computerprogrammatuur tussen bedrijven onderling. De betrokken contractspartijen stellen daarbij vast voor welke standaard computerprogrammatuur de leverancier een gebruiksrecht aan de licentienemer verleent en wat de reikwijdte van het desbetreffende gebruiksrecht is. Met…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Deze overeenkomst 95is bestemd voor de aanschaf (ontwikkeling en beschikbaarstelling) van een website (met nationaal karakter) door een klein of middelgroot bedrijf. De modelovereenkomst gaat uit van een website die publiekelijk toegankelijk is. Direkt na betaling te downloaden.

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW