Huurovereenkomsten

Een bedrijfsruimte of middenstandsbedrijfsruimte wordt vaak ook wel 290 bedrijfsruimte genoemd, omdat deze ruimtes vallen onder artikel 7:290 BW. Het onderscheid tussen ‘bedrijfsruimte’ en ‘overige bedrijfsruimte’ is niet altijd eenvoudig te maken. Ruwweg is een 290 bedrijfsruimte een pand dat voor het publiek toegankelijk moet zijn en…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Overige bedrijfsruimtes zijn die ruimtes die niet vallen onder artikel 7:290 BW. Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is. Een overige bedrijfsruimte heeft geen voor het publiek toegankelijk deel. Overige bedrijfsruimtes worden soms ook wel kantoorruimte genoemd, of 230-bedrijfsruimte (omdat ze vallen…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Afspraak tussen huurder en verhuurder, dat de huurder een auto tegen een bepaald bedrag van de verhuurder mag gebruiken. Direkt na betaling te downloaden.

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Deze brief is te gebruiken voor een huuropzegging betreffende bedrijfsruimte of middenstandsbedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 lid 2artikel 7:290 BW. Ruwweg is een 290 bedrijfsruimte een pand dat voor het publiek toegankelijk moet zijn en waar het product of de dienst direct geleverd wordt. Direkt…

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Deze brief is te gebruiken voor een huuropzegging betreffende woonruimte in de zin van artikel 7:233artikel 7:233 BW. Direkt na betaling te downloaden.

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Deze overeenkomst betreft een tijdelijke huurovereenkomst woonruimte in leegstaande gebouwen, in bepaalde voor de verkoop bestemde en leegstaande woningen en in voor de verhuur bestemde en leegstaande woningen die bestemd zijn voor afbraak of vernieuwbouw, als bedoeld in artikel 15 en 16 van de Leegstandwetartikel 1516. Voor…

€10,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Deze brief is te gebruiken voor een huuropzegging betreffende (overige) bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 lid 2artikel 7:230a BW. Overige bedrijfsruimtes zijn die ruimtes die niet vallen onder artikel 7:290 BW. Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is. Een overige…

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Dit document betreft een huurovereenkomst waarbij huurder een autobox / parkeerplaats huurt. Direkt na betaling te downloaden.

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Dit document betreft een huurovereenkomst waarbij huurder ten behoeve van de aanleg van haar (mobiele) telecommunicatienetwerk behoefte heeft aan antenne- en opstelruimte voor het plaatsen van een antennesysteem en apparatuurkasten en de verhuurder bereid en rechtens bevoegd is aan huurder antenne- en opstelruimte te verhuren voor het…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Dit document ziet op een huurovereenkomst ter zake van opslagruimte. Direkt na betaling te downloaden.

€9,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW