Financiering

Huurkoop houdt koop en verkoop op afbetaling in, waarbij partijen overeenkomen dat de eigendom niet bij de levering overgaat op de koper maar pas als het hele verschuldigde bedrag is betaald. Voor de huurkoop van onroerend goed geldt een aparte wettelijke regeling. Direkt na betaling te downloaden.

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Kredietverlening is een economische activiteit waarbij de kredietgever goederen of geldsommen ter beschikking stelt, die pas later door de kredietnemer zullen worden betaald of teruggestort. Vooral banken, maar ook handelaars verlenen krediet. Direkt na betaling te downloaden.

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Lening van geld waarbij rente over de af te lossen som moet worden betaald aan de uitlener of kredietverschaffer. Direkt na betaling te downloaden.

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Onbenoemde, vaak tijdelijke overeenkomst waarin afnemer (lessee) een zaak (bijv. auto) van de afgever (lessor) tegen periodieke betaling gebruikt en waarbij de afgever speculeert op winst door die betalingen en de restwaarde van de zaak bij beëindiging van de overeenkomst. De nadere afspraken met betrekking tot de…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Dit document beoogt te voorzien in een kredietovereenkomst. De eisen van titel 7.2A BW en de eventuele aanvullende eisen van de Wet op het consumentenkrediet zijn in acht genomen (met dien verstande dat er bij de inachtneming van eeDit document beoogt te voorzien in een kredietovereenkomst. De…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW