belastingen

In januari of februari krijgt u een WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning. Deze stelt uw gemeente vast. De WOZ-waarde is belangrijk omdat er meerdere belastingen en heffingen op zijn gebaseerd. De WOZ (van Wet waardering onroerende zaken) is de grondslag voor de eigenwoningforfait, onroerendezaakbelasting,…

€8,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Dit document kan worden gebruikt indien men een belastingschuld heeft die verder niet wordt betwist (waartegen geen bezwaar en beroep is ingesteld) en die men onmogelijk kan betalen. De Ontvanger der Rijksbelastingen zal op dit verzoek beslissen aan de hand van beleidsregels die hiervoor zijn uitgevaardigd. Men…

€3,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Dit document kan worden gebruikt indien men tijdelijk niet aan de betalingsverplichting kan voldoen. De Ontvanger der Rijksbelastingen zal aan de hand van beleidsregels beslissen of aan dit verzoek tegemoet kan worden gekomen. Indien een bezwaarschrift of een beroepschrift tegen de aanslag wordt ingesteld, kan men ook…

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Dit document van een bezwaarschrift kan in principe worden gebruikt bij alle fiscale beschikkingen waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. Het document gaat ervan uit dat het bezwaarschrift wordt ingediend door een gemachtigde (zie hieronder). In het belastingrecht wordt het gesloten stelsel van rechtsmiddelen gehanteerd. Dit is…

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Indien men het voornemen heeft om ondernemingsactiviteiten in te brengen in een NV of een BV, men terugwerkende kracht wil verkrijgen tot het moment dat de zogenaamde voorovereenkomst is gesloten, kan dit document worden gebruikt. (Waar in dit model wordt gesproken van ‘naamloze vennootschap’ moet daarvoor c.q.…

€9,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Dit document van een bezwaarschrift is toegespitst op het bezwaar tegen de beschikking heffingsrente die tegelijkertijd met een (naheffings- of navorderings)aanslag wordt opgelegd. Direkt na betaling te downloaden.

€3,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Dit document is speciaal toegesneden op de situatie dat een werknemer bezwaar heeft tegen de inhouding van loonheffing door zijn werkgever. Het document kan ook worden gebruikt ingeval een aandeelhouder bezwaar heeft tegen het inhouden van dividendbelasting door de vennootschap die dividend uitkeert. Het document kan niet…

€3,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Dit document kan worden gebruikt in de gevallen waarin een (navorderings- of naheffings)aanslag is opgelegd met een boete. Het document is erop ingericht om vooral het bezwaar tegen de boete te formuleren. Dit kan uiteraard gecombineerd worden met het bezwaar tegen de aanslag zelf, en kan ook…

€3,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Dit document kan worden gebruikt indien men ondernemingsactiviteiten wenst in te brengen in een NV of een BV en in aanmerking wenst te komen voor een geruisloze overgang. Op deze wijze wordt de belastingclaim over de stille reserves doorgeschoven naar de vennootschap. Zie ook het document voor…

€3,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Dit document kan worden gebruikt indien men na afloop van de bezwaar- en beroepstermijnen erachter komt dat een aanslag ten onrechte op een te hoog bedrag is vastgesteld of ten onrechte te hoge bedragen aan belasting zijn afgedragen of ingehouden. Dit verzoek is een species van de…

€3,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW