Algemene voorwaarden

Direkt na betaling te downloaden.

€10,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Direkt na betaling te downloaden.

€10,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Direkt na betaling te downloaden.

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Deze voorwaarden zien op de relatie zorgvrager / zorgverlener. Voor het gebruik bij overeenkomsten tussen zorgverlener en bemiddelingsbureau of zorgverlener en zorginstelling zijn deze voorwaarden niet geschikt. Daarvoor kunt u de Algemene Voorwaarden Dienstverlening gebruiken. In deze voorwaarden wordt ervan uit gegaan dat u een beroeps- en…

€10,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Direkt na betaling te downloaden.

€10,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Direkt na betaling te downloaden.

€10,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Dit model voor algemene inkoopvoorwaarden is in het bijzonder toegespitst op inkoop van machines en andere technische apparatuur, waarbij er in het bijzonder sprake van is, dat de verkoper ook (ten dele) vervaardigt of doet vervaardigen aan de hand van een ontwerp van hem zelf of van…

€10,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Deze algemene voorwaarden gelden voor het aangaan van geldleningen en het verlenen van hypotheek- en pandrecht op registergoederen en op daarbij behorende roerende zaken en overige goederen. Direkt na betaling te downloaden.

€10,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

In dit document zijn veilingvoorwaarden omschreven geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken. Direkt na betaling te downloaden.

€10,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW