Vordering uit hoofde van borgstelling kan in sommige gevallen worden gebruikt als steunvordering!

De vraag of een vordering uit hoofde van een borgstelling ook als steunvordering kan dienen, stond centraal in de onderstaande zaak.