Verjaring bij grondzaken sneller aangenomen (via recht.nl)

Verjaring bij grondzaken sneller aangenomen na recent arrest Hoge Raad

Bezit van grond is vereist om een verjaringstermijn te starten, te voltooien en eigenaar van die grond te kunnen worden. Na voltooiing van de toepasselijke verjaringstermijn kan de rechthebbende immers niet meer met succes ontruiming vorderen. Als bezit niet kan worden aangenomen dan is er hoogstens sprake van houderschap en speelt verjaring geen rol. Deze uitgangspunten staan op losse schroeven na een recent arrest van de Hoge Raad.