Is het min/max contract wel zo flexibel?

In deze zaak had een werkneemster een min/max-contract van 16 tot 32 uur. In de praktijk werkte zij gemiddeld 29 uur per week. Vanaf het moment dat zij arbeidsongeschikt raakte, betaalde haar werkgever haar slechts uit voor het minimum van 16 uur per week. Hoewel tot voor kort werd gedacht dat het rechtsvermoeden met name bij nul-urencontracten kon worden ingeroepen, moet thans worden vastgesteld dat ook een min/max-contract voor een beroep op het rechtsvermoeden niet meer veilig is. Lees meer in onderstaande uitspraak.