Hoe een voorkeursrecht in een huurovereenkomst kan vervallen (via recht.nl)

Bij het gebruik maken van het voorkeursrecht dienen geen voorbehouden te worden gemaakt waarin in de huurovereenkomst niet is voorzien. Soms is een verhuurder bereid de termijn van vier weken halverwege te verlengen. In deze casus zal dat niet het geval zijn geweest, omdat de verhuurder het gehuurde al voor de aanbieding aan huurder aan een derde had verkocht onder voorbehoud dat de huurder geen gebruik zou maken van zijn voorkeursrecht.