Het pandrecht en vermenging (via recht.nl)

Schuldeisers kunnen een pandrecht op roerende zaken vestigen. Mocht de schuldenaar niet betalen, dan kan men zich verhalen op de verpande zaken. Maar wat nu als de desbetreffende zaken vermengen met andere zaken? De Hoge Raad heef een interessant arrest gewezen waar dit probleem aan de orde was.