Het lijkt (g)een aanmaning, dus het is (g)een aanmaning (via recht.nl)

De Raad van State heeft geoordeeld dat uit een aanmaning voor bestuursrechtelijke geldschulden onmiskenbaar moet blijken dat, als niet wordt betaald, tot dwanginvordering zal worden overgegaan. Als dit niet uit de aanmaning blijkt, is de aanmaning geen geldige stuitingshandeling.