Aandeelhoudersovereenkomst prevaleert (wederom) niet bij ontslagbesluit (via recht.nl)

In afwijking van de wettelijke regel van artikel 2:244 lid 2 BW kan worden vastgelegd dat bij een ontslagbesluit van een bestuurder van een BV unanimiteit is vereist. De rechtbank Midden-Nederland deed een uitspraak omtrent de verhouding tussen een ontslagbesluit en de dwingendrechtelijke bepaling van genoemd artikel.